درباره ما

تامين قطعات و تجهيز تاسيسات ، صنايع نفت ، آب ، گاز ، بخار ، پتروشيمي ، پالايشگاهي ، نيروگاهي

، دريائي ، غذائي ، كارخانجات و ساختماني مطابق با استانداردهاي بين المللي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     

 

 
 
طراحی سایت : ایران تکنولوژی