تاسیسات فولاد ملی

وارد کننده وتامین کننده: تجهیزات وتاسیسات پروژهای صنعتی صنایع نفتی /گاز/بخار/پتروشیمی/نیروگاهی/دریایی/کارخانجات/قطعات ابزار دقیق/ اب فاضلاب /موتورخانه /ابنیه

محصولات

استیم تراپ وسفتی ولو

مشخصات انواع مختلف -استیم تراپ ها ..یاهمان تله بخار/شیرهای کاهش دهنده فشار/خلا شکن-سفتی ولوها کد 120000