تاسیسات فولاد ملی

وارد کننده وتامین کننده: تجهیزات وتاسیسات پروژهای صنعتی صنایع نفتی /گاز/بخار/پتروشیمی/نیروگاهی/دریایی/کارخانجات/قطعات ابزار دقیق/ اب فاضلاب /موتورخانه /ابنیه

محصولات استیم تراپ وسفتی ولو

مشخصات انواع مختلف -استیم تراپ ها ..یاهمان تله بخار/شیرهای کاهش دهنده فشار/خلا شکن-سفتی ولوها

توضیحات

محصول

مشخصات انواع مختلف -استیم تراپ ها ..یاهمان تله بخار/شیرهای کاهش دهنده فشار/خلا شکن-سفتی ولوها

کد

120000

انواع مختلف/استیم تراپ ها//جهت اطلاعات بیشتردرمورد..کاربردها/طرزکار-نصب/مشخصات فنی/نموداردما وفشار/جدول ابعاد و وزن ها/دامنه عملکردها/ویژگی ها/تماس بگیرید

تله بخارترمودینامکی-تله بخارترمودینامکی-تله بخارفلوتر ترموستاتیکی جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخارمورد استفاده قرار می گیردوبه صورت دنده ای..سوکتی..فلنجی درسایز ودما های مختلف وبراساس استاندارد DIN یا ANSI می باشد//////

تله بخارترموستاتیکی خطی موارد استفاده ..خطوط بخاروژاکت ها..سیستم های مربوط به اتوکاری..ریلایزرهای امونیاک ومواد شیمیایی..یونیت هیترها..اتوکلاوها/کاربرد..این تراپ باتوجه به استاندارد DIN ودرفشار-دماوسایزهای مختلف می باشد////

تله هوای فلوتری یا همان ایرتراپ جهت خارج کردن کندانس ازخطوطی که دران هواویا سایر گازها جریان دارد مورد استفاده قرار می گیرد این تیپ ایرتراپ ها ازسایزDN15تاDN25 به صورت فلنجی.دنده با فشار نامی PN16دما220تا428Cوبراساس استانداردDINیاANSIمی باشد/////

شیرکاهش دهنده فشار..کاربرد..این محصول جهت استفاده درخطوط بخار.مایعات وگازهای غیر قابل اشتعال مناسب می باشد/////

خلا شکن مورد استفاده درمسیرلوله های که مایعات دربرخی مواقع درقسمتهایی ازان ها وکیوم ایجاد می شود که این قسمت ها مانع حرکت مایع درداخل لوله می شودومیزان کارایی سیستم را کاهش می دهند درمنایع مایعات نیز به هنگام تخلیه در درون انها وکیوم ایجاد می شودکه مانع تخلیه سیال می شود این ولو به منظورکاربری های عمومی در مسیر کندانس های بخاریا سیستم های مایعات ومنابع مربوطه طراحی شده است-/موارد استفاده..مخازن.خطوط تغذیه بویلر.خطوط شارژوتخلیه منایع.لوله های بویلر..خطوط تخلیه کندانس ////

 

ویژگی ها

نظرات کاربران

نظر شما

ثبت سفارش

تعداد *

نام و نام خانوادگی *

پست الکترونیکی

تلفن *

آدرس

توضیحات

کد امنیتی *